skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Dönüşüm Danışmanlık olarak yürütmekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık faaliyetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir;

İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması ve duyurulması,
Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları,
Yasal ve Diğer şartların belirlenmesi ve sürekli olarak takibi,
İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerin belirlenmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim pogramlarının oluşturulması,
Görev, yetki, sorumlulukların oluşturulması,
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi
İletişim yöntemlerinin belirlenmesi,
Dokümantasyon yapısının oluşturulması ve Kontrolü
– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı
– Prosedürler
– Prosesler
– Planlar
– Formlar
– Talimatlar
İşletme kontrolü yöntemlerinin belirlenmesi,
Potansiyel acil durumların belirlenmesi,
İzleme ve ölçme planları,
Uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili olarak yasal ve diğer şartlara uygunluk durumunun raporlanması,
Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Kök neden araştırmaları,
Kayıtların Kontrolü,
İç Tetkikler,
Yönetim Gözden Geçirmesi toplantılarının gerçekleştirilmesi.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği ve iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile verilmektedir.

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve uygulamalı çalışmalar neticesinde sistemi kurup yürütebilecek düzeyde kendilerini geliştirebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

OHSAS 18001:2007 Standardının Tanıtımı ve Tarihçesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Kavramlar
Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme
Standart Maddelerinin Aktarılması
Uygulamalar

ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 İç Tetikçi Eğitimi Hizmetleri sunmaktayız.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Örnek uygulamalar ve grup çalışmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı doğrultusunda nasıl yürütüleceği ve denetim etkinliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar denetim prensipleri ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve pratiğe dayalı bazı çalışmalar neticesinde kuruluş içi denetimleri yürütebilecek bilgiye sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Genel Bakış
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin İç Tetkik Şartları
Denetim Terminolojisi
Denetçilerin Özellikleri
Denetim Dokümanları
Denetimin Planlaması
Denetimin Gerçekleştirilmesi
Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
Denetim Raporunun Hazırlanması
Takip Denetimleri
Grup çalışmaları

Back To Top