Dönüşüm İş Sağlığı ve Güvenliği | İş Güvenliği Danışmanlık, İş Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

ItalianoрусскийFrançaisDeutschenglishTürkçe

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde dikkat edilen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri ile ilgili esaslar, programın içeriği ile ilgili esaslar, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar ve ölçme-değerlendirme süreci ile ilgili esaslar verilmiştir.

Programda yer alan konuların amaç ve öğrenme hedeflerine ilişkin esaslar

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve daha sonra da öğrenme hedefleri (kazanımları) belirlenmiştir. Böylece her konu ile katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları, öğretme-öğrenme sürecinin planlanması ve ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye, rehber olacaktır.

Programın içeriği ile ilgili esaslar

Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir. Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır. Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır. Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiş, bununla birlikte, (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir. Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.

Tablo 1`de bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup eğitim kurumları bu süreyi artırabilirler.

is-guvenligi-uzmanligi-egitimi-kayit

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

SIRA
NO.
DERSİN ADI
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
3 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
5 Temel Hukuk
6 İş Hukuku
7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
12 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
13 Çalışma Ortamı Gözetimi
14 İş Hijyeni
15 İşyeri Bina ve Eklentileri
16 Fiziksel Risk Etmenleri
17 Kimyasal Risk Etmenleri
18 Biyolojik Risk Etmenleri
19 Psikososyal Risk Etmenleri
20 Ergonomi
21 Korunma Politikaları
22 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
24 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
25 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
26 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
27 Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
28 Yangın
29 Acil Durum Planları
30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
33 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
34 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
36 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
37 İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
38 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
39 Kişisel Koruyucu Donanımlar
40 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
41 İş Kazaları
42 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
44 Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
45 Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
46 Çalışma Hayatında Etik
47 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
48 Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
49 Değerlendirme ve Son Test
50 İşyerinde Pratik Uygulamalar

Adana , Kocaeli , Adıyaman , Konya , Afyon , Kütahya , Ağrı , Malatya , Amasya , Manisa , Ankara , Kahramanmaraş , Antalya , Mardin , Artvin , Muğla , Aydın , Muş , Balıkesir , Nevşehir , Bilecik , Niğde , Bingöl , Ordu , Bitlis , Rize ,  Bolu , Sakarya , Burdur , Samsun , Bursa , Siirt , Çanakkale , Sinop , Çankırı , Sivas , Çorum , Tekirdağ , Denizli , Tokat , Diyarbakır , Trabzon , Edirne , Tunceli , Elazığ , Şanlıurfa , Erzincan , Uşak , Erzurum , Van , Eskişehir ,  Yozgat , Gaziantep , Zonguldak , Giresun , Aksaray , Gümüşhane , Bayburt , Hakkari , Karaman , Hatay , Kırıkkale , Isparta , Batman , İçel , Şırnak , İstanbul , Bartın , İzmir , Ardahan , Kars , Iğdır , Kastamonu , Yalova , Kayseri , Karabük , Kırklareli , Kilis , Kırşehir , Osmaniye , Düzce